DELWEDDAU IMAGES

Cefn Onn
Panasonic TZ7
6.3mm,F3.7,1/60thse